keep-calm-and-protect-wildlife-3مطالبی که در این بخش می‌آید، تجربه‌های شخصی، تجربیات دیگران و برخی مشاهدات هستند که بد ندیدم درباره فرایند حفاظت از زیستگاه‌ها، آنها را به اشتراک بگذارم. انگیزه انتشار این مطالب، واقعه تلخ شهادت دو محیطبان منطقه حفاظت‌شده «گنو» در استان هرمزگان و یک محیطبان پارک ملی «بمو» در استان فارس و بحث‌های داغ پس از آن بود.

این مطالب در پی نتیجه‌گیری خاصی نیستند و هدف از انتشار آنها تنها بیان ابعاد و جنبه‌های مختلف حفاظت است. قطعا آنچه در این مطالب آمده کامل و بدون اشتباه نیست. به همین دلیل نظرات همه خوانندگان برای بنده محترم است و آماده انتشار مقالات و نوشته‌های دیگر دوستان در همین صفحه هستم.