در سال دو روز به عنوان روز زمین شناخته می شود. یکی اول فروردین ماه (۲۱ مارس) که روز تغییر فصل در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی زمین با روز اعتدال ربیعی است. ایده ۲۱ مارس به سال ۱۹۶۹ باز می گردد. سناتوری به نام «جان مک کانل» در کنفرانسی با موضوع محیط زیست در یونسکو برای اولین بار نامگذاری این روز را به عنوان روز زمین (بعدها به نام روز زمین اعتدال ربیعی) پیشنهاد کرد.

جان مک کانل، فعال صلح و پیشنهاد دهنده روز زمین اعتدال ربیعی (21 مارس)

جان مک کانل، فعال صلح و پیشنهاد دهنده روز زمین اعتدال ربیعی (۲۱ مارس)

اولین اعلامیه روز جهانی زمین توسط شهردار وقت سانفرانسیسکو، جوزف آلیوتو، در ۲۱ مارس سال ۱۹۷۰ صادر شد. پس از آن نیز دبیرکل وقت سازمان ملل، «یو تانت» از این جشن سالانه حمایت کرد. «کورت والدهایم» که دبیرکل بعدی سازمان ملل بود نیز این کار را ادامه داد و در زمان وی حرف تتای یونانی به رنگ زرد و بر زمینه سبز به عنوان پرچم این روز مشخص شد.

نماد روز زمین اعتدال ربیعی (21 مارس)

نماد روز زمین اعتدال ربیعی (۲۱ مارس)

اما دوم اردیبهشت (۲۲ آوریل)، دومین روزی است که به عنوان روز زمین شناخته می شود و تاریخچه جالب توجهی دارد. اندیشه نامگذاری این روز، وامدار یک فعالیت ۷ ساله از سال ۱۹۶۲ بود. سناتوری به نام «گی لرد نلسون» قصد داشت محیط زیست را از یک مساله نه چندان جدی و احساسی، به موضوعی بسیار جدی، مهم و سیاسی تبدیل کند. به همین خاطر وی از «جان اف کندی» رئیس جمهور وقت امریکا کمک خواست و درخواست کرد در یک تور سراسری در امریکا، این موضوع را مورد توجه همگان قرار دهد. کندی نیز در سپتامبر ۱۹۶۳، به مدت پنج روز در یازده ایالت امریکا این کار را انجام داد.

گی لرد نلسون، پیشنهاد دهنده روز جهانی زمین (22 آوریل)

گی لرد نلسون، پیشنهاد دهنده روز جهانی زمین (۲۲ آوریل)

با ترور کندی در همان سال، نلسون به تنهایی فعالیت کرد و توانست زنجیره یی از پشتیبانی ها را برای این موضوع به دست آورد. در سال ۱۹۶۹ نلسون در کنفرانسی در سیاتل اعلام کرد که قصد راه اندازی یک راهپیمایی سراسری به منظور دعوت از تمامی دوستداران محیط زیست را دارد.

این راهپیمایی در ۲۲ آوریل ۱۹۷۰ با شرکت ۲۰ میلیون نفر از مردم امریکا انجام شد و باعث ثبت رسمی آن تاریخ به عنوان روز جهانی زمین شد.

راه پیمایی روز 22 آوریل 1970 در شماره عصر همان روز نیویورک تایمز

راه پیمایی روز ۲۲ آوریل ۱۹۷۰ در شماره عصر همان روز نیویورک تایمز

بعدها پرچمی نیز برای این روز معرفی شد که طرح آن، عکسی ماهواره یی از کره زمین است که توسط ناسا گرفته شده است.

نماد روز جهانی زمین (22 آوریل) که توسط نلسون معرفی شد. عکسی که ناسا از کره زمین گرفته است.

نماد روز جهانی زمین (۲۲ آوریل) که توسط نلسون معرفی شد. عکسی که ناسا از کره زمین گرفته است.

در ایران، روز جهانی زمین در دهه ۱۳۷۰ و با عنوان روز زمین پاک وارد تقویم رسمی کشور شد

پوستر یکی از برنامه‌های هقته زمین پاک در ایران

پوستر یکی از برنامه‌های هقته زمین پاک در ایران