امروز ۱۵ خرداد مصادف با پنجم ژوئن و روز جهانی محیط زیست است. کار خاصی از دستم بر نمی‌آمد و فکر کردم می‌توان پوسترها و لوگوهای این روز ترجمه کنم و برای استفاده دوستان اینجا قرار دهم.

اگر روز لوگوی روز جهانی کلیک کنید می‌توانید فرمت‌های مختلف پوستر از جمله PDF  و AI را دریافت کنید و به راحتی در هر اندازه‌ای که خواستید آن را چاپ کنید. اگر خواستید پوسترهای را چاپ کنید و نیاز به فرمت PDF آن داشتنید، به من اطلاع دهید تا برایتان بفرستم. به دلیل حجم نسبتا بالا و سرعت اینترنت، نتوانستم آنها را اینجا قرار دهم.

فعلا روز جهانی محیط زیستتان مبارک!

لوگوی فارسی روز جهانی محیط زیست

لوگوی فارسی روز جهانی محیط زیست

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره 1

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره ۱

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره 2

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره ۲

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره 3

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره ۳

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره 4

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره ۴

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره 5

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره ۵

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره 6

پوستر ترجمه شده روز جهانی محیط زیست، شماره ۶