وب سایت اینترنتی آرکایو اخیرا دست به یک نظرسنجی جالب زده و از کابران اینترنتی در سراسر جهان خواسته تا حیوان مورد علاقه شان را انتخاب کنند.

در این نظر سنجی که یک ماه به طول انجامید، بیش از ۱۴ هزار نفر از ۱۶۲ کشور جهان شرکت کردند و در نهایت ۱۰ گونه، بیشترین رای را به خود اختصاص دادند. جالب توجه این است که در رتبه اول این نظر سنجی پرنده ای به نام «کاکاپو» قرار گرفته که چندان شناخته شده نیست. ده حیوان اول این رتبه بندی به شرح زیر است:

کاکاپو، رتبه اول

کاکاپو، رتبه اول

ببر، رتبه دوم

ببر، رتبه دوم

فیل آفریقایی، رتبه سوم

فیل آفریقایی، رتبه سوم

گرگ خاکستری، رتبه چهارم

گرگ خاکستری، رتبه چهارم

خرس قطبی، رتبه پنجم

خرس قطبی، رتبه پنجم

پاندای قرمز، رتبه ششم

پاندای قرمز، رتبه ششم

یوزپلنگ، رتبه هفتم

یوزپلنگ، رتبه هفتم

پلنگ برفی، رتبه هشتم

پلنگ برفی، رتبه هشتم

شامپانزه بورنئی، رتبه نهم

شامپانزه بورنئی، رتبه نهم

پلنگ آمور، رتبه دهم

پلنگ آمور، رتبه دهم