در شهر ساری باغ‌وحشی افتتاح شده که در آن می‌توانید انواع و اقسام حیوانات در معرض خطر جهان را مشاهده کنید. این باغ وحش توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده و اداره می‌شود. بخش پرندگان این مجموعه، شامل انواع طوطی‌های استوایی است که بسیاری از آنها به دلیل تخریب زیستگاه و قاچاق، روبه انقراض هستند. بخش زیادی از این حیوانات نیز قطعا از راه قاچاق وارد کشور ما شده‌اند.